Om Levande Jord

Levande Jord är en blogg med fokus på kompostering och jordens mikroliv, vars samspel med växter är helt avgörande för hela vår existens.