Kompostreaktorer för uppvärmning och näringsåterförsel

Det LEADER-stödda projektet “Kompostreaktorer för uppvärmning och näringsåterförsel” syftar till att introducera och pröva en metod för att utvinna värme ur träflis genom att kompostera det. Under september 2018 bygger vi en pilotanläggning nära Slussen på Orust avsedd att förse en normalstor villa med varmvatten och värme under vinterhalvåret. På den här sidan kommer du att kunna följa projektet.

Här är inledningsvis några korta fakta om metoden, projektet och dess vidare tillämpning:

Komposten

 • har en volym på c:a 40 m3, en diameter på 4,5 m och en höjd på 2,5 m
 • består av träflis från sly, buskar och grenar
 • har 300 m slang lagd i en slinga inuti sig, vilken är kopplad till husets radiatorsystem och varmvattenberedare

 

Processen

 • Slyet flisas till tunna träflis, komposten byggs upp och vattnas.
 • Bakterierna börjar jobba för att bryta ned flisen, vilket ökar värmen, upp till 60 till 70 grader C.
 • Vatten cirkuleras genom slangen inuti komposten.
 • Vattnet värms upp och kan användas i hushållet och för husets uppvärmning.

 

Effekten

 • Kompostens beräknade effekt är 2 till 3 kW över en period av 6 till 12 månader
 • Endast genom att använda material från normal skogsgallring och röjning, och utan att fälla ett enda moget träd, kan vinterns värmebehov tillfredsställas.
 • Slutprodukten är en näringsrik kompostjord, vars värde som regel överstiger den ursprungliga flisens. Kompostjorden kan användas till odling, säljas eller återföras som näring till området varifrån flisen togs.

 

Tillämpningen

 • Storleken på komposten kan anpassas utefter effektbehov.
 • Komposteringsmaterialet kan anpassas efter tillgång och kan bestå av i princip vilket organiskt nedbrytbart material som helst.
 • Metoden kan användas för att värma det mesta – växthus, stallar, maskinhallar, simbassänger m.m.

Projektet kan följas via bloggen (levandejord.se)

Kontakta Rikard Wingård (mulm.permakultur@mail.com eller 070-340 29 98) om du vill veta mer.