Rapport, december 2019

Den generella temperaturen i reaktorn har fortsatt ligga på en optimal nivå, mellan 65 och 70 grader (se graf nedan). Men problemen med att kunna cirkulera vatten utan kraftiga temperaturfall i reaktorn har kvarstått. Under december gjorde jag förvisso endast ett försök, då jag körde pumpen i intervaller, där den gick 4 h och vilade 5. Det inkommande vattnet till ackumulatortanken ligger c:a 10 grader under högsta temperatur i reaktorn, vilket verkar vara fullt normalt, men i och med att temperaturen i reaktorn minskar så snabbt kan ett gott värmeutbyte endast upprätthållas under en kort period. Returtemperaturen till reaktorn har aldrig varit under 35 grader.

 

Leave a Reply