Rapport, februari 2020

Inga större förändringar har skett sedan förra månaden. det c.a 2-2,5 vecka för temperaturen att återhämta sig till urprungstemperatur efter att pumpen har stängts av. Jag har korresponderat med Heiner Cuhls i Tyskland som har byggt åtskilliga kompostreaktorer för att försöka reda ut varför cirkulationen kyler reaktorn, som den gör. Heiner håller med om att det inte är normalt, men kan inte se något fatalt fel i min uppbyggnad eller skötsel av reaktorn. Tvärtom är temperaturen i reaktorn högre än man kan förvänta sig, enligt Heiner.

Temperaturfallen i grafen nedan indikerar som vanligt start av cirkulationen i reaktorn.

Leave a Reply