Rapport, mars 2020

Temperaturen i reaktorn är fortfarande god, men inga framsteg gällande cirkulationen har gjorts. Det som irriterar mest är att jag inte kan lista ut var felet ligger. I och med att vädret har blivit lite varmare vågade jag i mitten på månaden driva cirkulationspumpen lite längre än tidigare i förhoppningen att temperaturen i reaktorn skulle stabilisera sig på en lägre nivå trots att cirkulationen är i gång. När temperaturen i mitten av reaktorn föll under 50 grader avbröt jag dock försöket som misslyckat.

Leave a Reply