Rapport, april 2020

Efter att jag lät pumpen gå under längre tid än tidigare i mitten på mars tog det nästan en månad för temperaturen i reaktorn att återhämta sig till den ursprungliga temperaturen, strax över 65 grader. Ingen vattning av reaktorn eller några andra ingrepp har hittills varit nödvändiga. Temperaturen håller sig upp alldeles utmärkt av sig självt, så bakterierna måste trivas.

I mitten på månaden dog temperaturmätaren vid den understa värmeväxlarspiralen (S3). Det visade sig att jag inte lämnat tillräckligt med slack i kabeln och att denna när komposten mer och mer skjunkit ihop till följd av nedbrytningsprocessen sträckts till den grad att den gått av.

Leave a Reply