Rapport, maj 2020

Inga särskilda nyheter. Jag prövade att starta cirkulationen en gång i början av månaden, men med samma resultat som tidigare, trots högre lufttemperaturer. Den enda möjliga orsaken till att temperaturen sjunker så fort när cirkulationen kommer igång som jag kan tänka mig är placeringen av värmeväxlarspiralerna. Kanske hamnade de för tätt ihop, så att kärnan kyls av för kraftigt när returvattnet kommer in. Det skulle kanske förklara att kärnan kyls av kraftigast först och att botten- och toppentemperaturerna uppvisar ett trögare förlopp. En annan möjlighet är att spiralerna hamnat för långt ut åt kanterna, så att returvattnet kyls ned ytterligare av de kalla ytterkanterna och därmed kyler det inre av reaktorn i allt för hög grad. Detta är endast hypoteser, men de enda möjligheter till att cirkulationen inte fungerar adekvat, som jag hittills har kunnat komma på.

I början av månaden gick även kabeln till temperaturmätaren i toppen av reaktorn (S6) av på grund av den blev för spänd när reaktorn alltmer sjunkit ihop. Jag hade försökt att slacka den, men det fanns inte tillräckligt med kabel kvar för att lyckas fullständigt. Detta är något att tänka på till nästa gång.

 

Leave a Reply