Rapport, juni 2020

Med sommarvärmen har temperaturen i reaktorn verkligen tagit fart och velat gå upp över 70 grader i mitten. Eftersom det är fördelaktigast att hålla temperaturen mellan 65 och 70 grader har jag kört pumpen några gånger för att sänka temperaturen. Vid temperaturer över 70 grader kan i regel inte aerob nedbrytning fortsätta, det vill säga en nedbrytning som sker med hjälp av mikroorganismer som är beroende av syre före sin metabolism. Organismerna arbetar så fort och förökar sigså fort att nytt syre inte hinner strömma in i komposten i samma grad som det används. Nedbrytning blir därför anaerob och sköts av organismer som bryter ned materialet utan inblandning av syre. Som restrodukt vid denna nedbrytning bildas mindre tilltalande ämnen som olika alkolholer, ketoner. Alkohol är som de flesta vet väldigt lättantändligt och det är därför stora kompost högar kan börja brinna när de når inre temperaturer av 80 grader eller mer till följd an anaerob nedbrytning. I regel sker detta dock inte i högar som är under 3-4 m höga, eftersom de inte skapar samma drag eller skorstenseffekt som höga högar.

Leave a Reply