Rapport, november 2020

Tempraturen har legat hyfsat stabil i reaktorn över hela månaden, med endast några få graders tapp. Den nedgång som skedde under oktober ska nog därför ses som en reaktion på kallare utomhustemperaturer och inte som en effekt av att flisen börjar bli färdignedbruten. Reaktorn har nu legat runt 60-65 grader eller mer i över ett […]

Rapport, september 2020

Även under september har reaktortemperaturen fortsatt att vara hög, även om den på grund av vikande lufttemperaturer har sjunkit något i ytterkanterna (S5). Temperaturen i kärnan har gått ned under 70 grader av sig själv och jag har låtit den vara där för att optimera nedbrytningen. Någon extra vattning har fortfarande inte behövts trots att […]

Rapport, augusti 2020

Reaktortemperaturen har fortsatt att vara hög och jag borde ha kört cirkulationspumpen för att hålla temperaturen lägre än 70 grader, men en hel del andra åtaganden gjorde att jag missade detta. Det hade egentligen varit tid att börja förbereda för att montera ned och gräva ut reaktorn för att kunna bygga en ny i september […]

Rapport, juli 2020

Från att ha blivit nedkyld av cirkulatiospumpen i slutet av juni återhämtade sig reaktorn under juli och låg i slutet av månaden återigen på en inre temperatur på över 70 grader. Även i ytterkanten av reaktorn (S5) kan en ökad aktivitet avläsas i form av högre temperaturer. Fortfarande har ingen vattning av reaktorn behövts.

Rapport, juni 2020

Med sommarvärmen har temperaturen i reaktorn verkligen tagit fart och velat gå upp över 70 grader i mitten. Eftersom det är fördelaktigast att hålla temperaturen mellan 65 och 70 grader har jag kört pumpen några gånger för att sänka temperaturen. Vid temperaturer över 70 grader kan i regel inte aerob nedbrytning fortsätta, det vill säga […]

Rapport, maj 2020

Inga särskilda nyheter. Jag prövade att starta cirkulationen en gång i början av månaden, men med samma resultat som tidigare, trots högre lufttemperaturer. Den enda möjliga orsaken till att temperaturen sjunker så fort när cirkulationen kommer igång som jag kan tänka mig är placeringen av värmeväxlarspiralerna. Kanske hamnade de för tätt ihop, så att kärnan […]

Rapport, november 2019

Efter en månad efter att reaktorn färdigställdes hade temperaturen utvecklats bra, vilket kan ses på grafen nedan. Fyra temperaturmätare installerades i reaktorn: S3 centralt, vid nedersta värmeväxlarspiralen; S4 central vid den mittersta spiralen; S6 centralt vid den översta spiralen; och S5 c:a 50 cm in från ytterkanten vid den mellersta spiralen.   Tappen i temperatur […]

Andra försöket att bygga en kompostreaktor

Mitt andra försök att bygga en kompostreaktor har börjat. Efter att den första misslyckades på grund av att flisen lades upp i för tjocka skikt innan den vattnades har en del andra förändringar gjorts i det ursprungliga upplägget. Slangtornen som enligt litteraturen skulle göra det enklare att riva reaktorn visade sig väldigt besvärliga att skotta […]

Första försöket att bygga en kompostreaktor

Hösten 2018 byggde jag den första kompostreaktorn med flis flisad från sly från en närbelägen skog. Slyet var färskt och flisades med en flismaskin utvecklad av fransmannen Jean Pain. Jean Pain var en pionjär inom kompostvärme och var den förste att experimentera med att pumpa vatten genom slangar som lagts i stora högar med träflis, […]