Rapport, juli 2020

Från att ha blivit nedkyld av cirkulatiospumpen i slutet av juni återhämtade sig reaktorn under juli och låg i slutet av månaden återigen på en inre temperatur på över 70 grader. Även i ytterkanten av reaktorn (S5) kan en ökad aktivitet avläsas i form av högre temperaturer. Fortfarande har ingen vattning av reaktorn behövts.

Leave a Reply