Rapport, augusti 2020

Reaktortemperaturen har fortsatt att vara hög och jag borde ha kört cirkulationspumpen för att hålla temperaturen lägre än 70 grader, men en hel del andra åtaganden gjorde att jag missade detta. Det hade egentligen varit tid att börja förbereda för att montera ned och gräva ut reaktorn för att kunna bygga en ny i september eller oktober. Eftersom temperaturen fortfarande dock är så hög har jag beslutat att se hur länge denna temperatur håller i sig, och hur länge man alltså potenetiellt sett hade kunnat plocka ur värme ur komposten om cirkulationen hade fungerat som den borde ha gjort. Flisen i reaktorn är inte heller fullständigt nedbruten till kompost förrän temperaturen börjar falla, det vill säga när det inte finns någon mer näring som mikroorganismerna kan extrahera ur materialet.

 

Leave a Reply