Rapport, november 2019

Efter en månad efter att reaktorn färdigställdes hade temperaturen utvecklats bra, vilket kan ses på grafen nedan. Fyra temperaturmätare installerades i reaktorn: S3 centralt, vid nedersta värmeväxlarspiralen; S4 central vid den mittersta spiralen; S6 centralt vid den översta spiralen; och S5 c:a 50 cm in från ytterkanten vid den mellersta spiralen.   Tappen i temperatur […]

Andra försöket att bygga en kompostreaktor

Mitt andra försök att bygga en kompostreaktor har börjat. Efter att den första misslyckades på grund av att flisen lades upp i för tjocka skikt innan den vattnades har en del andra förändringar gjorts i det ursprungliga upplägget. Slangtornen som enligt litteraturen skulle göra det enklare att riva reaktorn visade sig väldigt besvärliga att skotta […]

Första försöket att bygga en kompostreaktor

Hösten 2018 byggde jag den första kompostreaktorn med flis flisad från sly från en närbelägen skog. Slyet var färskt och flisades med en flismaskin utvecklad av fransmannen Jean Pain. Jean Pain var en pionjär inom kompostvärme och var den förste att experimentera med att pumpa vatten genom slangar som lagts i stora högar med träflis, […]

Kompostreaktorer för uppvärmning och näringsåterförsel

Den 18 september började jag samla och flisa sly för den kompost, som med hjälpande händer från miljarder och åter miljarder bakterier, är tänkt att förse vårt hus med värme under den kommande vintern. Alla som någon gång har klippt gräs och efteråt krattat ihop det där gräset i högar för att sedan komma tillbaka […]